ดับบลิว ที อาร์ อินเตอร์เทรด (W T R )

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

นาย หวัง วงศ์ทวีรัตน์

101-3-15122-8

( กระแสรายวัน )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นางสาว จันทร์ทิพย์ วงศ์ทวีรัตน์

630-2-15786-1

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บจ. ดับบลิว ที อาร์ อินเตอร์เทรด

056-0-13015-5

( ออมทรัพย์ )